20 Avondgebed

Neem de tijd om stil te worden. In het midden van het gebed lees je de Bijbeltekst van de dag van het NBG rooster. Daarna kun je een paar minuten stil te zijn om de woorden in je om te laten gaan. Elke dag van de maand wisselt de meditatie aansluitend op de dagtekst.