Contact

Zoals je gemerkt hebt is de site onlangs grondig vernieuwd. We hopen dat je er met plezier gebruik van maakt. Aan het vernieuwen en het onderhoud van de site zijn kosten verbonden. Het gaat om eenmalig € 700 en ca € 200 aan onderhoudskosten per jaar. De kosten zijn voorlopig voorgeschoten door Stadsklooster Arnhem. We zouden het erg op prijs stellen als je deze website met een gift zou willen steunen. De gift kan worden overgemaakt t.n.v. Stichting Stadsklooster Arnhem, op NL23TRIO 0391 1884 02, o.v.v. Keltische gebeden. Er is voor de stichting een ANBI aanvraag in behandeling. Alvast hartelijk dank.