Giften

Fijn dat je van Keltische Gebeden gebruik maakt. We hopen dat dit je stimuleert te blijven bidden. Voor de website en vertaling van materialen worden kosten gemaakt. Er is daarom de mogelijkheid om een vrijwillige gift te geven.

Stadsklooster Arnhem heeft een ANBI status, waardoor jouw gift aftrekbaar is van de belasting.

Ons rekeningnummer is: NL23TRIO 0391 1884 02 tnv. Stadsklooster Arnhem.

Sinds 2020 ontvingen we de volgende giften: 1 x € 25; 1 x € 10; 1 x 181; 1 x € 70; 1 x € 50.

Alle gevers hartelijk dank. De giften worden ook verantwoord op de site van Stadsklooster Arnhem.