Zondag – Ita completen

Ita stierf rond 570.  Ze was Moeder Overste van een gemeenschap van vrouwen in Killeedy in het graafschap Limerick in Ierland.  Ook was ze verantwoordelijk voor een jongensschool waar ze in haar lessen nadruk legde op:

  • Geloof in God met een rein hart;
  • eenvoud van leven met godsdienst;
  • vrijgevigheid met liefde.

Een van Ita’s leerlingen was Brendan, die haar eerde als zijn pleegmoeder en raadgever.  De Completen hieronder is naar haar genoemd vanwege de nadruk op onderzoek van het eigen hart, en vanwege de gebeden om zorg en bescherming voor een ieder die ons pad kruist.

+ (in stilte)

Ik roep tot de Heilige Drie om het huis en de haard te sparen, te beschermen, te omringen, vannacht en elke nacht.

* Doorgrond mij, God, en ken mijn hart, Peil mij, weet wat mij kwelt.

* Zie of ik geen verkeerde weg ga, en leid mij over de weg die eeuwig is.

O Vader, o Zoon, o Heilige Geest, vergeef me mijn zonden. Eniggeboren Zoon van de hemelse Vader, vergeef.

God die een is, God die waar is, God die de eerste is, God die een in wezen is, enig machtige God, in drie Personen, waarlijk barmhartig, vergeef.

* O God van leven, verduister vannacht niet uw licht voor mij.

* O God van leven, verberg vannacht niet uw  vreugde voor mijn ogen.

* Bewaar uw volk, Heer, in de armen van uw omhelzing. Geef ze een schuilplaats onder uw vleugels.

* Wees hun licht in de duisternis. Wees hun hoop in moeiten. Wees hun rust in bezorgdheid.

* Wees kracht in hun zwakheid.

* Wees hun troost in pijn.

* Wees hun lied in de nacht.

Ik zal in vrede neerliggen, want u, Heer, u alleen zorgt dat ik veilig kan slapen.

* Moge ik in vrede ontwaken, o God van genade, in uw geliefde armen.

Moge de vrede van de Geest vannacht met me zijn. Moge de vrede van de Zoon vannacht met me zijn. Moge de vrede van de Vader vannacht met me zijn. Allerdiepste vrede, wees vannacht met me.

+ In de naam van de Vader, en van de Zoon, en van de Heilige Geest. 

Amen.