Zaterdag – Patrick Completen

Patrick (389-461) was een Brit en een voormalige slaaf in Ierland. Hij werd de ‘apostel van Ierland’, die veel reisde en in het hele land evangeliseerde om kerken en kloosters te stichten en te organiseren. Hij vestigde zijn bisschopszetel in Armagh, dat het centrum van het christelijk geloof in heel Ierland werd.

+ (in stilte)

In de naam van de Koning van het leven; in de naam van de Christus van de liefde; in de naam van de Heilige Geest: De Drie-enige, mijn kracht.

* Ik heb u lief, Heer, mijn sterkte, Heer, mijn rots, mijn vesting, mijn bevrijder, God, mijn steenrots, bij u kan ik schuilen.

* Ik prijs de Heer die mij inzicht geeft, zelfs in de nacht spreekt mijn geweten.

* Steeds houd ik de Heer voor ogen, met hem aan mijn zijde wankel ik niet.

Ik stel mijn ziel en mijn lichaam vannacht onder uw hoede, o Christus. Moge uw kruis mij vannacht beschermen.

* In uw hand leg ik mijn leven; Heer, trouwe God, u verlost mij.

* De God  van het leven beware u veilig; Christus beware u in zijn omvattende liefde; de Heilige Geest beware u om u te vormen; Mogen ze u alle nachten helpen en bewaren; U elke dag en nacht staande houden. 

Moge God mijn schild zijn; moge God me vullen; moge God me bewaren; moge God over me waken; moge God me deze nacht in de nabijheid van zijn liefde brengen.

* Vrede van de Vader van alle vreugde, Vrede van de Christus van alle hoop, Vrede van de Geest van alle genade,

Allerdiepste vrede, wees vannacht met me.

+ In de naam van de Vader, en van de Zoon, en van de Heilige Geest. 

Amen.