Woensdag – Felgild Completen

Felgild leefde tegen het eind van de zevende eeuw. Nadat Cuthbert stierf, werd hij als kluizenaar van de Inner Farne opgevolgd door Ethil-wald. Die stierf 12 jaar later. Felgild werd daarna de kluizenaar op het eiland; de hardheid van het leven daar verergerde een zwelling in zijn gezicht. Hij werd echter plots genezen, waardoor hij zijn leven als kluizenaar kon voortzetten.

De volgende Completen is aan Felgild opgedragen; hij vertegenwoordigt velen van wie we de naam nooit horen, maar die getrouw het voorbeeld van goede mannen en vrouwen uit vroeger tijden navolgen. Zij zijn een voorbeeld voor ons in hun strijd tegen de machten van het kwaad en in hun toewijding in gebed.

+ (in stilte)

Maak me kalm, Heer, zoals u de storm deed bedaren. Maak me stil Heer, bescherm me tegen kwaad. Laat alle tumult binnen in me nu ophouden. Omhul me, Heer, met uw vrede.

* Vader, zegen het werk dat is gedaan en het werk dat nog gebeuren moet.

* Vader, zegen de dienaar die ik ben en de dienaar die ik nog worden zal.

Gij, Heer en God van macht, bescherm en draag me deze nacht.

Met God leg ik me deze nacht neer, en God zal bij me zijn; Met Christus leg ik me deze nacht neer, En Christus zal met me zijn. Met de Geest leg ik me deze nacht neer, en de Geest zal met me zijn. God en Christus en de Geest zullen met me zijn.

* Moge de vrede van God boven me zijn, om me te beschutten,

* onder me, om me te ondersteunen,

* om me heen, om me te beschermen,

* achter me, om me te leiden,

* altijd bij me, om me te redden.

Allerdiepste vrede, wees vannacht met me.

+ In de naam van de Vader, en van de Zoon, en van de Heilige Geest. 

Amen.