Vrijdag – Basil Completen

Basil, Abt van de Melrose Abdij, stierf in 661. Beda omschreef hem als ‘een priester met grote deugden en een profetische geest’. Toen Basil voor het eerst Cuthbert ontmoette, die later zijn leerling werd, riep hij uit: ‘Kijk, de dienaar van de Heer!’ Daarmee onderkende hij Gods roeping voor het leven van de jongeman.

+ (in stilte)

* Heer, u zult ons behoeden en ons voor altijd beschermen.

Ik stel mijn ziel en mijn lichaam in uw veilige bewaring, God, in uw veilige bewaring, Jezus Christus, in uw veilige bewaring, Geest van volmaakte waarheid. De Drie die mij verdedigen bewaren mij ook deze nacht voor alle kwaad.

* Ik roep tot u om hulp, want u geeft mij antwoord. Wil mij horen, God, luister naar mijn spreken.

* Toon mij de wonderen van uw trouw. Wie bij u schuilen redt u van hun tegenstanders, met uw machtige hand.

* Behoed mij als de appel van uw oog; verberg mij in de schaduw van uw vleugels.

Breng licht in mijn duisternis, Heer. Laat het licht van uw tegenwoordigheid de schaduwen van de nacht verdrijven.

* Christus met me in mijn slaap, Christus met me als ik waak, Christus als ik wakker ben, elke dag, elke nacht.

* Bewaar ons, Heer, wanneer we wakker zijn, bescherm ons terwijl we slapen; opdat wij, wakker, samen met Christus waken, en, slapend, rusten in zijn vrede.

God met me, beschermend, De Heer met me, richting gevend, De Geest met me, versterkend voor eeuwig.

* In de kostbare naam van de Vader en van de Geest van helende balsem. In de naam van de Heer Jezus leg ik me neer om te rusten.

Allerdiepste vrede, wees vannacht met me.

+ In de naam van de Vader, en van de Zoon, en van de Heilige Geest. 

Amen.