Maandag – Aidan Completen

Aidan ging in 635 uit Iona naar Lindisfarne, op verzoek van koning Oswald. Hij was een man van diep gebed die mediteerde over de woorden van de Schrif-ten; daarmee bereidde hij zich in stilte voor op een actief en zeer effectief apostolaat. Hij bleef 16 jaar op Lindis-farne.

In 651 werd Aidan ziek in Bamburgh, waar hij ook stierf. Cuthbert, die op dat moment zijn kudde schapen hoedde op de heuvels van Lammermuir, kreeg een visioen van engelen die Aidans ziel naar de hemel droegen.

+ (in stilte)

* O Christus, Zoon van de levende God, dat uw heilige engelen onze slaap behoeden, dat ze over ons waken als we rusten en ze rond ons bed zweven.

* Laat hen ons in onze dromen visioenen van uw heerlijke waarheid onthullen, O Hoge Prins van het heelal, Hogepriester van de geheimenissen.

* Dat dromen onze rust niet verstoren en nachtmerries onze dromen niet verduisteren; dat geen angsten of zorgen ons nu houden uit de slaap waarnaar we verlangen.

* Moge de deugdzaamheid van ons dagelijks werk onze nachtelijke gebeden heiligen. Moge onze slaap diep en zacht zijn zodat we morgen weer fris zijn om hard te kunnen werken.

In vrede leg ik mij neer en meteen slaap ik in. Want u, HEER, laat mij wonen in een vertrouwd en veilig huis.

Mijn geliefden, o God, zegen en bewaar ze op iedere plaats waar ze zijn.

* In uw hand leg ik mijn leven; ik geef het aan u met alle liefde van mijn hart.

* Hoe rijk zijn uw gedachten, God, hoe eindeloos in aantal, ontelbaar veel, meer dan er zandkorrels zijn. Ontwaak ik, dan nog ben ik bij u.

Ik maak het kruisteken van Christus op mijn borst,

+ boven de tafel van mijn harde hart, en ik smeek de Levende God van het heelal – moge het Licht der Lichten uit uw woning naar mijn duistere hart komen; moge de wijsheid van de Geest van mijn Verlosser naar de tafel van mijn hart komen.

* Christus zonder zonde, Christus van de wonden, ik plaats mijn ziel en mijn lichaam onder uw hoede deze nacht, Christus van de armen, Christus van tranen. Uw kruis zij mijn schild vannacht, O, Zoon van tranen, van de wonden, van de doorboorde handen.

Ik geef me nu over aan de slaap; Moge het in de bewaring van uw armen zijn, O God van genade, dat ik weer zal ontwaken.

* Mijn Christus! mijn Christus! mijn schild, die mij omringt,

elke dag, elke nacht,

in het licht, in het duister.

* Mijn Christus! mijn Christus! mijn schild, die mij omringt,

elke dag, elke nacht,

in het licht, in het duister.

Wees me nabij, houd me staande, mijn kostbare schat, mijn triomf.

Omring me, Heer, houd bescherming dichtbij en gevaar ver weg. 

* Omring me, Heer, houd het licht dichtbij en de duisternis ver weg.

* Omring me, Heer, geef vrede in mij, houdt het kwade ver weg.

De vrede van alle vrede zij met me deze nacht

+ In de naam van de Vader, en van de Zoon en van de Heilige Geest, Amen.