Introductie tot de Northumbria Gemeenschap

De vernieuwing van de kerk zal komen vanuit een nieuwe kloostertraditie, die met de oude traditie maar één ding gemeen heeft: trouw zijn aan de Bergrede, zonder compromissen. Het is hoog tijd dat mannen en vrouwen zich aaneensluiten om dit te doen.

Dietrich Bonhoeffer, in een brief aan zijn broer.

De Northumbria Gemeenschap is een netwerk van zeer verschillende mensen. Ze komen van uiteenlopende achtergronden, horen bij verschillende stromingen, bevinden zich op allerlei plaatsen van het christelijk geloof. We zijn één in ons verlangen om met volledige inzet vorm te geven aan een voortdurende ontdekkingstocht naar een nieuwe manier om als christen te leven in de veranderde cultuur van onze tijd.

Geïnspireerd door, puttend uit, en levend in de geestelijke traditie van het kloosterleven is de Gemeenschap niet aan één plaats gebonden en sterk oecumenisch. Haar identiteit is wel geworteld in de geschiedenis en de spirituele erfenis van Keltisch Northumbria.

Omdat we op zoek zijn naar God als “het ene nodige” wordt onze zoektocht naar een nieuwe kloostertraditie het hart van ons leven, of we nu alleen zijn of samen. Vorm geven aan het laten samengaan van “een rustig, contemplatief gebed met een actief en aanstekelijk geloof” in de alledaagsheid van het gewone leven, dat is de fundamentele basis van onze groei en ontwikkeling.

Gemeenschap is een geschenk van God voor hen van wie het hart erop gericht is om op pelgrimstocht te gaan en die zich laten leiden en corrigeren door te leven met voortdurend de vragen: Wie zoekt u? Hoe zullen we dan leven? Hoe zullen we zingen voor de Heer op vreemde grond? Deze vragen levend houden, dat geeft inhoud aan de steeds voortdurende ontdekkingsreis naar de roeping van een nieuwe kloostertraditie.

De Northumbria Gemeenschap werd gesticht om te zorgen voor reisgezelschap en om samen een weg uit te stippelen naar een leven dat zijn centrum vindt in onze Regel van Beschikbaarheid en Kwetsbaarheid. De Regel, samen met de Dagelijkse Liturgie (Keltische Gebed voor Elke Dag) weerspiegelt de invloed van de kloostertraditie in de ontwikkeling van de levensstijl van de Gemeenschap.

De eb en vloed in de mix van tegelijkertijd bezinning en activiteit, kloosterleven en zending, retraite en engagement, alleen zijn en gemeenschap, dat alles vormt de levensstijl van de Northumbria Gemeenschap. Sommige deelnemers aan de Gemeenschap wonen en werken een tijd op “Nether Springs” bij Netton Hall in Noord Northumbria (dichtbij het heilige eiland van Lindisfarme).

De Nether Springs is het Moederhuis en het administratieve centrum van de gemeenschap. Het is een oefenschool die richting geeft aan onze spiritualiteit. Het geeft duidelijk vorm aan ons leven in de context van een hart dat geeft. Het biedt een thuis en Keltische Gebeden voor Elke Dag www.keltischegebeden.nl gastvrijheid door een leven van samen delen.
Het volgt de dagelijkse discipline van de kloostertradities. Het biedt een programma aan van retraites en onderwijs over het leven van de Gemeenschap en de Keltische en de Woestijn spiritualiteit. Enzovoort.

Omdat we een Gemeenschap van het hart zijn, zijn alle leden van de Gemeenschap, waar ze zich ook bevinden, één op deze innerlijke reis. We zijn op zoek naar God en naar het kennen van onszelf, met als doel te leren hoe we beter samen kunnen leven met anderen en hoe we onze invloedssfeer in de wereld kunnen dienen, of die nu klein is of groot.

Dynamisch en veranderlijk, spontaan en radicaal, stoutmoedig en onrijp, toegewijd en misschien niet helemaal een logisch geheel. Open oecumenisch en vaak experimenteel, zichtbaar hier en daar, zo nu en dan, maar niet een gevestigd instituut. Bijna kloosterachtig van aard, maar vooral het bieden van hoop, met angst en beven, aan de maatschappij.

William Strongfield in zijn boek: An ethic for Christians and Other Aliens in a Strange Land

(vertaald van www.northumbriacommunity.org)