De Nether Springs

Het contemplatieve is in het hart van een ieder; soms bijna gesmoord, maar toch nog in leven is er de hunkering om te kunnen genieten van het Nu.

Zie het land, vol droogt’ en puin Hij maakt het een frisse tuin; Vreugd’ en vrucht, maar geen gezucht. Licht doorbreekt het duister, Hoog en laag ontspringt het water in ‘s Vaders veld klinkt het geklater.

(Citaat uit Keltische Gebeden, dag 14)

We hebben Nether Springs heel bewust gevestigd in Noord Northumberland. We zien dit als een vervulling van:

Jozua 15:7- 9:
Otniël, een zoon van Kalebs broer Kenaz, veroverde de stad en kreeg Achsa tot vrouw. Bij haar aankomst spoorde Achsa
hem aan om aan haar vader een stuk vruchtbaar land te vragen. Toen ze van haar ezel was afgestegen, vroeg Kaleb haar
wat ze verlangde. ‘Geef me toch een geschenk waar ik wat aan heb,’ antwoordde ze. ‘U hebt me dit dorre stuk land gegeven, geef me dan ook bronnen.’ Hierop gaf Kaleb haar zowel de hoog‐ als de laaggelegen bronnen.

(De Bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/200

Dat is voor ons een fundamentele tekst: De Vader geeft ons hooggelegen bronnen (Upper Springs) en laaggelegen bronnen (Nether Springs). In de eerste periode inspireerde deze geschiedenis van Kaleb, Otniël en Achsa ons “om op zoek te gaan naar de Laaggelegen bronnen”. Het heilige eiland van Lindisfarne was overduidelijk de plaats van de Hooggelegen bronnen. Maar ergens, verder landinwaarts, moest een plaats zijn waar mensen op zoek konden gaan naar de laaggelegen, meer verborgen, diepere bronnen van spiritualiteit, geworteld in de geschiedenis en het erfgoed van Northumbria.

Het hart van deze spiritualiteit was het verlangen naar God, hem te zoeken en te kennen. Dit kwam tot uitdrukking in een “geloof dat actief is en aanstekelijk” (Upper Springs) en een “stil, contemplatief gebed” (Nether Springs) . We hadden en hebben eb én vloed nodig in de getijden van ons leven. Onze eerste zorg was het vinden van “Nether Springs”, als een vaste verblijfsplaats voor de kloostertraditie, en als een thuis voor de Northumbria ministries.

We hebben Nether Springs in 1992 kunnen vestigen, toen we Hetton Hall hadden gevonden als thuis voor ons onze gemeenschap. Hetton Hall was een groot huis met een wachttoren in het midden; het ligt dicht bij Cuthbert’s grot in Noord Northumberland.

De Nether Springs is het Moederhuis, het administratieve centrum en het thuis van de Northumbria Gemeenschap. Het is een halfvaste woon- en verblijfplaats voor waar het om gaat in het hart van de Northumbria Gemeenschap: het onderzoeken, aanvaarden en vorm geven van “een nieuwe kloostertraditie”. Een kloosterschool voor het leven, niet een klooster, maar een centrum waar de kloosterwaarden en spirituele leefregels van de kloostertraditie worden geoefend, geleefd, onderwezen – leven wat we onderwijzen, door te onderwijzen wat we leven – , met de Regel van Beschikbaarheid en Kwetsbaarheid als raamwerk.

De vele functies zijn onder andere: ruimte bieden aan het Hart, gekoppeld aan de vraag “Wie zoeken jullie?” door een plaats te zijn voor Retraites, met als middelpunt het zoeken naar God om wie hij is; een Thuis bieden, gekoppeld aan de vraag “Hoe zullen wij dan leven?”, door een plaats te zijn van Bezinning op de onderwerpen van de nieuwe tijd en de veranderende cultuur; het bieden van Gastvrijheid, gekoppeld aan de vraag “Hoe zullen wij zingen voor de Heer op vreemde grond? ” We doen dit door een Toevluchtsoord te zijn voor mensen die spiritueel van de kaart zijn. Een veilige plek waar stevige onbalans en zekere onzekerheid Hoop bieden, omdat “De toekomst behoort aan hen die hoop hebben”.

Dit alles heeft als doel de Heer en zijn Kerk te dienen. En om de levens van individuen aan te raken zodat zij op hun beurt de levens van anderen kunnen aanraken. De Reisgenoten brengen aspecten van de Kloostertraditie en van de Missie de Upper en de Nether Springs in en uit. Ze gaan uit en keren terug. Ze zenden uit en ze verwelkomen terug. “Moge de vrede van de Heer Christus met jullie gaan, ……moge hij jullie met vreugde thuisbrengen…. “

(vertaald van www.northumbriacommunity.org)