Donderdag – Ebba Completen

Ebba stierf in 683. Ze was de zus van Oswald en Oswy, beide koningen van Northumbria. Ze stichtte en bestuurde het naar haar genoemde mannen- en vrouwen-klooster van Colding-ham, dat ligt bij St Abb’s Head.

Ebba werd door Aidan tot non gewijd. Beda beschreef haar als ‘een vrome vrouw en een dienares van Christus’.

+ (in stilte)

* Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen, van hem blijf ik alles verwachten.

Ik kom vanavond tot de Vader, ik kom vanavond tot de Zoon, ik kom vanavond tot de Heilige Geest die machtig is: Ik kom vanavond tot God. Ik kom met Christus, ik kom met de Geest van vriendelijkheid. Tot u kom ik, Jezus, Jezus, wees mijn schuilplaats.

* In vrede leg ik mij neer en meteen slaap ik in, want u, Heer, laat mij wonen in een vertrouwd en veilig huis.

* Overdag bewijst de Heer mij zijn liefde, ’s nachts klinkt een lied in mij op, een gebed tot de God van mijn leven.

* Wacht op de Heer, wees dapper en vastberaden, ja wacht op de Heer.

* Mijn huis, dit dak, God, behoeft uw zegen en ook een ieder die eronder is gelegen.

* Moge God in mijn slaap zijn, Christus in mijn dromen. Moge de Geest in mijn nachtrust zijn, in mijn denken, in mijn hart. Mogen de Heilige Drie altijd wonen in mijn ziel.

Dat de Vader in de hemel zorg draagt voor mijn ziel, met zijn liefhebbende arm rond mijn lichaam, tijdens elke sluimering en slaap in mijn leven.

De Zoon van God, mijn schild, beware me voor kwaad. de Zoon van God beware me voor ziekte, de Zoon van God beware me met zijn kracht. De Zoon van God beware me deze nacht.

* Slaap, o slaap in de diepste kalmte. Slaap, o slaap met de duidelijkste leiding. Slaap, o slaap in de meest intense liefde. Slaap, o geliefde, in de Heer van het leven. Slaap, o geliefde, in de God van het leven.

Allerdiepste vrede, wees vannacht met me.

+ In de naam van de Vader, en van de Zoon, en van de Heilige Geest. 

Amen.