Dinsdag – Cuthbert Completen

Cuthbert’s visioen van engelen, dat hij kreeg toen Aidan stierf, overtuigde hem ervan dat hij bestemd was om Christus te volgen op dezelfde manier als de geliefde stichter van de Lindisfarne Abdij.

Cuthbert werd een monnik in de Melrose Abdij, onder begeleiding van Basil, die toen de Abt was. Cuthbert zou hem opvolgen. Later in zijn leven werd hij bisschop van Lindisfarne. Hij stierf in 687.

+ (in stilte)

* In vrede leg ik mij neer en meteen slaap ik in. Want u, HEER, laat mij wonen in een vertrouwd en veilig huis.

O God, en Geest, en Jezus, de Drie, ik offer mijzelf van de kruin van mijn hoofd, o Drie-eenheid, tot de zolen van mijn voeten. Ik wil tot u naderen, o Jezus, mijn koning, Jezus, wil me dan beschermen.

Mijn geliefden, o God, zegen en bewaar ze op iedere plaats waar ze zijn.

* Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, zegt tegen de Heer:

* ‘Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik.’

* Hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger en redt je van de dodelijke pest.

* Zijn trouw is een veilig schild. De verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen, ook de pijl niet die overdag op je afvliegt.

* U bent mijn toevlucht, Heer.  Als je mag wonen bij de Allerhoogste zal het kwaad je niet bereiken.

* U bent mijn rots, mijn vesting, u zult mijn gids zijn, mij leiden, tot eer van uw naam.

* Hoe rijk zijn uw gedachten, God, hoe eindeloos in aantal, ontelbaar veel, meer dan er zandkorrels zijn. Ontwaak ik, dan nog ben ik bij u.

Ik zal me vannacht niet neerleggen met zonde, noch zal de zonde, of de schaduw van zonde, bij mij neerliggen.

O God van het leven, verduister vannacht niet uw licht voor mij. God van het leven, verberg vannacht niet uw vreugde voor mijn ogen. God van het leven, sluit vannacht niet uw deur voor mij, God van het leven.

* Moge ik in vrede ontwaken, o God van genade, in uw geliefde armen.

* Zoals de bruidegom voor zijn geliefde zoals de koning voor zijn rijk, zoals de ridder voor zijn kasteel, en de schipper aan het roer, zo, Heer, zijt gij voor mij.

* Zoals de fontein in de tuin, zoals de kaars in het duister, zoals de schat in de koffer, en het manna in de ark, zo, Heer, zijt gij voor mij.

* Zoals de muziek bij het feestmaal, zoals de zegel in de was, zoals medicijnen voor de zieke, en de wijn bij de maaltijd, zo, Heer, zijt gij voor mij.

* Zoals de robijn in de ketting, zoals de honing in de raat, zoals het licht in de lantaarn, en de vader in zijn huis, zo, Heer, zijt gij voor mij.

* Zoals de zonneschijn in de hemel, zoals de spiegeling in het glas, zoals de vruchten aan de vijgenboom, en de dauw op het gras, zo, Heer, zijt gij voor mij.

* Jezus, Zoon van Maria! mijn helper, die als een cirkel mij omringt. Jezus, Zoon van David! mijn eeuwigdurende sterkte. Jezus, Zoon van Maria! mijn helper die als een cirkel mij omringt.

Allerdiepste vrede, wees vannacht met  me.

+ In de naam van de Vader, en van de Zoon, en van de Heilige Geest. 

Amen.