keltische gebeden
Welkom hier

Van harte welkom op onze website.  We hopen dat dit bezoek je stimuleert om met ons mee te doen in de dagelijkse gebeden.  Je bent niet gewend te bidden?  Probeer het eens.  Kijk eens naar de impact op je leven.
Meer...
 
Abonneer je op onze nieuwsbrief
Naam:
Email:
Ochtendgebed 22 december Aidan

De overdenkingen van deze maand hebben als thema: ‘De roeping tot een dieper geloofsleven’.
Eén dynamiek van die roeping is het besef dat waar we werkelijk thuishoren ergens anders is, dat we binnenin ons iets gehoord hebben dat ons toeroept: ‘Kom mee.’  We behoren tot een ander Koninkrijk, ons thuis is in een ander land.
Vaak gaat het zo:

‘Volg mij.’
‘Ja Heer, ik zal u volgen… Maar, Heer…’
‘Ja?’
‘Waarheen? Waar ga ik heen?’
‘Met mij mee.’

Van tijd tot tijd kunnen we een sterk gevoel van vervreemding hebben, van alles rondom ons,  het gevoel een vreemdeling te zijn, iemand die voortdurend op reis is.  Maar de vreemdeling ziet de dingen soms met andere ogen dan zij die altijd in een en dezelfde plaats wonen.

Ik zie u getroond in mijn hart,
mijn Heer Jezus.
Dat is genoeg.
Ik weet dat u troont in de hemel.
Mijn hart en de hemel zijn één.

Download dit hele gebed als pdf

 

Middaggebed

Dit Middaggebed is een mooi kort gebed voor tijdens je lunchpauze, om je in het midden van de dag op God te richten.  Je kunt het alleen bidden, maar ook met anderen. Dit gebed sluit goed aan bij de Keltische Ochtendgebeden en Avondgebeden.

Download dit middaggebed

Picture-3.jpg
Avondgebed 22 december Aidan

Zorg ervoor dat jullie
onderling de vrede bewaren, mijn kinderen,
en hebt elkaar lief.
Volg het voorbeeld van goede mensen van voorheen
en God zal je troosten en helpen,
zowel in deze wereld
als in de wereld die komen gaat.

Download dit hele gebed als pdf